ยินดีต้อนรับสู่ SCORECARD-COCKPIT

หน้าแรก  |   ติดต่อเรา  |   อบรม  |   บทความ  |   ดาวน์โหลด  |   ถาม-ตอบ  |   ค้นหา  |   คำถามที่พบบ่อย  |   หน่วยงานที่ติดตั้งระบบ Scorecard Cockpit
กลุ่ม: หน้าแรก/การอบรม/สรุปผลการประชุมแนะนำโปรแกรม

· สรุป แนะนำ โปรแกรม Scorecard Cockpit Enterprise v (4) 
   สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำใช้โปรแกรม Scorecard Cockpit Enterprise (จุดพิษณุโลก) 
รายละเอียด:
 การประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำใช้โปรแกรม Scorecard Cockpit Enterprise เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในวันที่ 22 กุมภาพันธ์    2553  ณ ห้องสุโขทัย  โรงแรมทอปแลนด์  อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร. วีระเดช  เชื้อนาม เป็นวิทยากร  ผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน หากท่านไม่สามารถดาวโหลดได้ กรุณา Mail มาที่ gc840054@gmail.com

ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 13-ก.พ.-2010 ดาวน์โหลด: 1043


   สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำใช้โปรแกรม Scorecard Cockpit Enterprise (จุดสุราษฎร์ธานี) 
รายละเอียด:  การประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำใช้โปรแกรม Scorecard Cockpit Enterprise เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในวันที่ 22 กุมภาพันธ์    2553  ณ ห้องศรีวิชัย  โรงแรมวังใต้  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร. วีระเดช  เชื้อนาม เป็นวิทยากร  ผู้เข้าร่วมประชุม 60 คน หากท่านไม่สามารถดาวโหลดได้ กรุณา Mail มาที่ gc840054@gmail.com
ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 24-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 852


   สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำใช้โปรแกรม Scorecard Cockpit Enterprise (จุดขอนแก่น) 
รายละเอียด:
สรุป การประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำใช้โปรแกรม Scorecard Cockpit Enterprise เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในวันที่ 15 มกราคม    2552  ณ ห้องภูผาม่าน  โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร. วีระเดช  เชื้อนาม เป็นวิทยากร  ผู้เข้าร่วมประชุม 80 คน หากท่านไม่สามารถดาวโหลดได้ กรุณา Mail มาที่ gc840054@gmail.com

ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 17-ม.ค.-2010 ดาวน์โหลด: 725


   สรุปผลการอบรม Scorecard Cockpit Ent 
รายละเอียด:
สรุป การประชุมเชิงปฏิบัติการแนะนำใช้โปรแกรม Scorecard Cockpit Enterprise เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในวันที่ 5- 6  พฤศจิกายน    2551  ณ ห้องสมประสงค์  โรงแรมเฟิร์ส ประตูน้ำ กรุงเทพ มหานครโดยมี ดร. วีระเดช  เชื้อนาม เป็นวิทยากร

ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 04-เม.ย.-2009 ดาวน์โหลด: 950


   สรุปผลแนะนำโปรแกรมนครศรีธรรมราช 
รายละเอียด: สรุปผลแนะนำโปรแกรม ที่โรงแรมทวินโลตัส  อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 21 ตุลาคม 2551 เวลา 8.30 - 11.30 น  
ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 22-ต.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 1158


   สรุปผลพระนครศรีอยุธยา 
รายละเอียด:
สรุปผลการประชุมแนะนำโปรแกรม socrecard cockpit เพื่อการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2551  ณ กรุงศรี 1  โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   หากท่านไม่สามารถดาวโหลดได้ Mail มาที่ gc840054@scorecard-cockpit.com


ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 01-ส.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 1049


   สรุปผลการประชุมนครปฐม 
รายละเอียด:
สรุปผลการประชุมแนะนำโปรแกรม socrecard cockpit เพื่อการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ในวันศุกร์ที่ 25  กรกฎาคม 2551  ณ ห้องกิ่งดาว โรงแรมเวล อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม   หากท่านไม่สามารถดาวโหลดได้ Mail มาที่ gc840054@scorecard-cockpit.com


ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 26-ก.ค.-2008 ดาวน์โหลด: 1047


  สรุปผลการประชุมขอนแก่น 
รายละเอียด:
สรุปผลการประชุมแนะนำโปรแกรม socrecard cockpit เพื่อการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ในวันที่ 7  มิถุนายน 2551  ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น   หากท่านไม่สามารถดาวโหลดได้ Mail มาที่ gc840054@scorecard-cockpit.com


ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 08-มิ.ย.-2008 ดาวน์โหลด: 978


  สรุปผลการประชุมระยอง 
รายละเอียด:
สรุปผลการประชุมแนะนำโปรแกรม socrecard cockpit เพื่อการประเมินผลการปฎิบัติราชการ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2551  ณ โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  หากท่านไม่สามารถดาวโหลดได้ Mail มาที่ gc840054@scorecard-cockpit.com


ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 02-มิ.ย.-2008 ดาวน์โหลด: 1152


  สรุปผลการประชุมหาดใหญ่ 
รายละเอียด: บันทึกข้อความและสรุปผลการประชุม Scorecockpit  วันที่ 4 เมษายน 2551 ณ โรงแรม เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ถ้าไม่สามารถดาวโหลดได้ Mail มาที่ gc840054@scorecard-cockpit.com)
ขนาด: 0 bytes
เพิ่มเมื่อ: 04-ก.พ.-2008 ดาวน์โหลด: 1454

Copyright © 2006 All rights reserved.
By Dr. Weeradate  Cheunam